Doświadczenie zawodowe

II 2008 - obecnie
Wiele organizacji współpracujących
Trener

Kilka tysięcy godzin przeprowadzonych szkoleń i ponad 20 projektów edukacyjnych  z dziedziny edukacji rozwojowej, edukacji klimatycznej i praw człowieka zorganizowanych we współpracy z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi, firmami i instytucjami.
VII 2018 - obecnie
Instytut Badań Edukacyjnych

Doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Prowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w doradztwie zawodowym i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
VI 2016 - V 2017
Federation of Young European Greens, Bruksela, Belgia
Sekretarz Generalny, manager biura
Zarządzanie biurem międzynarodowej sieci (federacji) 42 organizacji pozarządowych. Zarządzanie pięcioosobowym zespołem. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność organizacji, reprezentacja organizacji przed partnerami. 
IX 2015 - V 2016
Uniwersytet Muhammadiyah, Malang, Indonezja
Teaching Assistant
Prowadzenie zajęć ze studentami na wydziale stosunków międzynarodowych. 8 grup 40-osobowych, 30 godzin zajęć z każdą.
IV 2013 - VIII 2015
Fundacja Strefa Zieleni
Koordynator projektów, koordynator kampanii
Zarządzanie projektami fundacji, zarządzanie zespołami wolontariuszy, odpowiedzialność za komunikację medialną i PR fundacji.
IX 2013 - IV 2013
Fundacja im. Heinricha Boella
Zespół programu Energia i Klimat
Obsługa działań fundacji w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej oraz działań związanych ze szczytem klimatycznym ONZ COP-19 w Warszawie.
IX 2012 - IV 2013
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Project Outreach Assistant
Praca przy projekcie rozwoju kompetencji skierowanym do 1100 uczniów 48 szkół rolniczych w całej Polsce. Odpowiedzialny za komunikację, szkolenia dla uczniów i upowszechnianie rezultatów projektu. 
X 2009 - XII 2010
Alexander Mann Solutions
Recruitment Coordinator
Obsługa procesu rekrutacji pracowników, raportowanie i obsługa baz danych, pośredniczenie w kontaktach między kandydatami, rekruterami, managerami i agencjami, rekrutacja stażystów, research i market mapping. Praca w języku angielskim.
X 2009 - XII 2010
Targi Międzynarodowej Mobilności Studenckiej
koordynator targów
Targi studiów i stypendiów zagranicznych skierowane do wszystkich studentów krakowskich uczelni. Odbyły się do tej pory 2 edycje. Pierwsza zgromadziła 600 uczestników, druga 1000 uczestników oraz 15 wystawców z 8 krajów (USA, Kanada, Niemcy, Francja, Holandia, Australia, Singapur, Polska). Podczas przygotowań do targów zarządzałem pracą 12-osobowego zespołu.
III 2007 - VIII 2008
Stowarzyszenie Manko
redaktor pisma, koordynator działu
Redaktor działu w Miesięczniku Studenckim "Manko", następnie redaktor naczelny pisma "Templar Network Magazine" wydawanego w języku angielskim, koordynator współpracy zagranicznej i projektów międzynarodowych Stowarzyszenia Manko w ramach 2-letniego grantu na tworzenie sieci międzynarodowych.