Działalność społeczna

Przynależność do stowarzyszeń i funkcje pełnione społecznie:

X 2012 - obecnie
Związek Stowarzyszeń "Grupa Zagranica"
- członek grupy ds. edukacji globalnej

- członek grupy ds. monitoringu pomocy rozwojowej

X 2012 - XI 2014
Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów
- członek Zarządu
- koordynator projektów EVS


X 2013 - X 2014

Miasto Warszawa, Dzielnica Wola
- członek dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

- konsultant  m. st. Warszawy ds. budżetu partycypacyjnego

VI 2012 -VI 2014
Fundacja Strefa Zieleni
- członek Rady Fundacji


X 2012 - X 2013
Humanity in Action Senior Fellows Network
- przewodniczący

I 2012 - I 2013

Amnesty International
- trener edukacji globalnej i edukacji o prawach człowieka

III 2010 - X 2012
Ośrodek Praw Człowieka UJ
- wolontariusz, trener

IV 2010 - X 2011
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
- członek Senatu,
- członek Senackiej Komisji ds. 
Finansowania Badań i Współpracy Międzynarodowej

IV 2011 - X 2011
Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
- członek komisji rewizyjnej

X 2009 - X 2010
Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
- członek Zarządu Samorządu Studentów,
- członek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów,
- przewodniczący Komisji Zagranicznej Samorządu Studentów

X 2009 - IX 2010
Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ
- skarbnik

X 2007 - IX 2008
Koło Naukowe Studentów MISH UJ
- prezes

V 2004 - V 2005
Ogólnopolski Klub Fantastyki "Khatovar"
- skarbnik