Publikacje

Wybrane artykuły i publikacje dostępne on-line:

7 powodów dla których euroentuzjaści mogą się cieszyć z Brexitu, Zielone Wiadomości, 6/2016

Fakty i mity o wiatrakach, Zielone Wiadomości, 4/2016

Policzmy swój ślad, czyli w jaki sposób podróżować, Post-turysta 2015.

Innowacja się nie opłaca, Zielone Wiadomości: Zielone miejsca pracy 4/2015.

Korolec może odejść, Dziennik Opinii Krytyka Polityczna 21.11.2013.

UN-Klimakonferenz: "Polen spielt eine sehr zweifelhafte Rolle", HBS.de 14.11.2013.

Ein David gegen die Kohle-GoliathsDie Zeit 6.11.2013.

Każdy ciągnie w swoją stronę, Zielone Wiadomości 7.12.2012.

Adopt a negotiator blog, Adopt a Negotiator 2012.

Why is Poland l’enfant terrible of European climate policy? The role of Poland in climate negotiations from COP18 to COP19 [w:] Overcoming the stalemate! Alternative voices on climate and policy development, 2012.

All Quiet on the Eastern Front: A Sound and Developing Polish Migration System [with Steven Kochevar and Tanya Babicheva], 2009.

Raporty:

"Wpływ unijnej polityki rozwojowej na polską politykę pomocy rozwojowej". [w:] "Polska współpraca rozwojowa. Raport 2015", Grupa Zagranica, Warszawa 2016.

"Polska polityka klimatyczna" [w:] "Polska współpraca rozwojowa. Raport 2014", Grupa Zagranica, Warszawa 2015.


Publikacje naukowe:

"Sustainable Development vs Economic Growth" [w:] "Bridging the Gap Between Theory and Practice", Kimmage DSC, Dublin 2015.

"Dyskurs 'wartości azjatyckich' jako element wschodnioazjatyckiego modelu kapitalizmu" [w:] Zeszyty Naukowe Forum Młodych Dyplomatów, Warszawa 2012.

„Drenaż Mózgów – emigracja specjalistów i wykształconych elit z krajów rozwijających się” [w:] Globalizacja w krajach rozwijających się (publikacja pokonferencyjna), Krakow 2008.

„Auroville: Epitafium Filozofa” [w:] Maska: magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy nr 1(3)/2008, Krakow 2008.

„O poezji Stanisława Lema" [w:] Bez Porównania, pismo komparatystyczne, Kraków 2008.

„Gra jako medium i źródło rzeczywistości. Przyczynek do antropologii gier sieciowych” [w:] Maska: magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy nr 1/2007, Krakow 2007.

Rocznik Kognitywistyczny, tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, (współredaktor).Referaty na konferencjach międzynarodowych:


Youth Peace International Film Festival, Malang XI 2015. Tytuł referatu: "International Seminar Culture Acquaintence: An Effective Methodin Building a Relationship Among Countries".


International Seminar on Linguistics "Strengthening the Existence of Indonesian Language as Language Draft in the World of Education", Makassar X 2014. Tytuł referatu: "Bahasa Indonesia Education in Polish Language".

2nd Asia-Europe Education Workshop "Knowledge Societies: Universities and their Social Responsibilities", Innsbruck VI 2011. Tytuł referatu: "Implementation of Bologna Process in Poland and its consequences to student mobility".

Europaeum Graduate Workshop “Europeanization and Eastern Europe”, Krakow X 2009. Tytuł referatu: “Europeanization of Polish Immigration Policy and the Protection of Migrant Rights”.


Europaeum 2009 Summer School, Paryż IX 2009. Tytuł referatu: “Ethics of Fair Trade”.

4th Moving Anthropology Social Network Conference, Blaubeuren XI 2007. Tytuł referatu: “Anthropology of Cyber Games”.Referaty na konferencjach ogólnopolskich:


Zachód oczami Wschodu, Kraków V 2012, tytuł referatu: "Koncepcja 'wartości azjatyckich' jako odwrócony orientalizm i reinterpretacja zachodniego dyskursu modernizacyjnego".

NeoAzja: Problemy społeczne Środkowego i Dalekiego Wschodu w XXI wieku, Kraków VI 2011, tytuł referatu: "Wartości Azjatyckie a modernizacja".

Konflikty we współczesnym świecie, Rabka III 2008, tytuł referatu: "Naksalityzm".

Globalizacja w społeczeństwach rozwijających się, XII 2007, tytuł referatu: „Drenaż Mózgów – emigracja specjalistów i wykształconych elit z krajów rozwijających się".

III Studencka Konferencja Starożytnicza, Katowice, V 2007, Tytuł referatu: "Mandeizm i chrześcijaństwo – postać Jana Chrzciciela".

Światy równoległe - media i ludzie. V 2007, Tytuł referatu: "Homo Ludens Technicus".

Stanisław Lem: horyzonty wyobraźni, Kraków, III 2007, Tytuł referatu: "Poezja Stanisława Lema".

Ars Electronica, Krakow, I 2007, Tytuł referatu: "Alternate Reality Games".

Filozoficzne Forum Młodych, Kraków, V 2006, Tytuł referatu: "Sri Aurobindo i Pierre Teilhard de Chardin".