Szkolenia

Prowadzę szkolenia z następującej tematyki:
 1. Problematyka zrównoważonego rozwoju.
 2. Zmiany klimatu i międzynarodowe negocjacje klimatyczne.
 3. Edukacja globalna i współpraca rozwojowa.
 4. Komunikacji międzykulturowa.
 5. Prawa człowieka, rozwój i kręgi cywilizacyjne.
 6. Networking i budowanie relacji.
 7. Planowanie kariery i przygotowanie do procesu rekrutacji.
 8. Zarządzanie zespołem, skuteczna komunikacja i praca w grupie.
 9. Wymiany międzynarodowe i stypendia zagraniczne dla studentów.
 10. Prowadzenie zajęć metodą aktywnego uczestnictwa i facylitacji.
 11. Prawa człowieka, rozwój i kręgi cywilizacyjne.
Uczestniczyłem w następujących konferencjach i szkoleniach trenerskich i specjalistycznych:
 • Youth Peace International Film Festival, Malang, XII.2015
 • AIESEC UMM International Career Day, Malang, XI.2015
 • 4th International Student Summit, Malang, XI.2015
 • Personal Democracy Forum, Warszawa, IV.2015
 • GEF Seminar Green Toolkit, Bruksela, III.2015 
 • Pare SEC English Camp - Keynote Speaker, Pare-Pare, I.2015
 • Szkoła Letnia Bezpieczeństwa Energetycznego, VII.2014
 • Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, VI.2014
 • Warsaw Dialogue for Democracy, XI.2013
 • Online Media Campaigning, Bruksela, X.2013
 • Visegrad School of Political Studies, Warszaw-Strasbourg IX.-XI.2013
 • CDN Summer School, Zagrzeb, VIII.2013
 • IV Humanity In Action International Conference, Warszawa VI.2013
 • Internet ASAP, Kraków, V.2013 
 • International Seminar on Sustainable Development, Berlin IX.2012
 • Future EU Leaders' Academy, Praga, VIII.2012
 • Development Education Summer Shool, Praga VI.2012
 • Networking - sztuka tworzenia relacji, III.2012
 • Cykl szkoleń wewnętrznych AMS, V.2011-XII.2012 
 • Szkolenie trenerów Amnesty International, Warszawa, II.2012
 • European Development Days 2011, Warszawa, XII.2011
 • Green European Summer University 2011, Frankfurt (O), IX.2011
 • II Humanity In Action International Conference, Berlin, VII.2011
 • II Asia-Europe Education Workshop, Innsbruk, VI.2011 
 • Green European Summer University, IX.2011
 • Akademia Dobrego Państwa" Klubu Jagiellońskiego, III.2011
 • Szkoła promocji nauki - kontakt z mediami", CITTRU UJ, I.2011 
 • Konrefencja trenerska AIESEC "Train the Trainers", Soczewka, III.2011 
 • II Studenckie Forum Jakości Parlamentu Studentów RP, Poznań, X.2010
 • I Humanity In Action International Conference, Amsterdam, VII.2010
 • Konferencja trenerska AIESEC "Train the Trainers", Łuków, VI.2010
 • Targi i konferencja „EU Studies Fair 2010”, Bruksela, II.2010
 • ABC Funduszy Strukturalnych", CITTRU UJ, XI.2010
 • „Zarządzanie czasem”, Wszechnica UJ, Poronin, IX.2010
 • Narzędzia internetowe w zarządzaniu projektem”, Kraków, I.2010
 • „Autoprezentacja”, Fundacja dla UJ, Kraków, III.2010
 • Moving Anthropology Student Network Coordination Meeting, Wiedeń, XII.2009
 • Targi „QS Word Grad School Tour 2009”, Warszawa, XI.2009
 • Konferencja „Improving student scientific movement” Parlamentu Studentów RP, Cieszyn, XI.2009
 • Targi i konferencja rozwojowa “European Development Days 2009”, Sztokholm, X.2009
 • Humanity In Action Core Fellowship Program, Warszawa-Paryż, VI-VII.2009
 • Międzynarodowy warsztat “Mobility and Migration”, Krzyżowa, V.2009
 • Konferencja „Youth against Human Trafficking”, IOM, Kijów, V.2009
 • „Pozyskiwanie funduszy na działalność NGO”, Fundacja dla UJ, Kraków, XII.2009
 • Akademia Solidarności", Gdańsk, VII.2009
 • Tworzenie Projektów Rozwojowych”, Salezjański Wolontariat Misyjny, V.2009
 • Fair Trade - szkolenie profesjonalne dla działaczy NGO, Kraków, IV.2008
 • „Modnie i etycznie - o wyzysku w światowej branży odzieżowej”, Kraków, II.2008
 • Edukacja Rozwojowa - wyzwaniem i inspiracją", Wrocław, X.2007
 • „Wolontariat w organizacjach pozarządowych”, MCW Kraków, X.2007
 • Szkolenie Rady Kół Naukowych UJ dla władz kół, Poraj, V.2007
 • Szkolenie "Student na rynku pracy w UE", Kraków, VI.2007
 • Seminarium "Together with UN for Human Rights", UNDP Polska, Warszawa, XII.2007
 • Templar Network Steering Group Meeting, Valetta, Malta, X.2007
 • Letnie Kolegium Polsko-Austriackie, Cieszyn, VII-VIII.2003