Wykształcenie
2005-2010 Uniwersytet Jagielloński - tytuł magistra 
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

2005-2008 Uniwersytet Jagielloński - tytuł licencjata  
Kulturoznawstwo: porównawcze studia cywilizacji


2014-2015 Universitas Muhammadiya Makassar, Indonezja 
Staż, stypendium rządu indonezyjskiego Darmasiswa

 
2008-2009 Uniwersytet Narodowy w Singapurze
Udział w wymianie bilateralnej, stypendium CISEE-SEP 


Znajomość języków:

Język angielski – poziom zaawansowany (C2)
Język niemiecki – poziom średniozaawansowany (B1)
Język indonezyjski – poziom podstawowy (A2)