24 November 2011

Po Tygodniu Edukacji Globalnej

Tydzień Edukacji Globalnej w Krakowie mamy już za sobą. Przez 5 kolejnych dni uczestnicy mogli oglądać projekcje filmów poświęconych problemom krajów Globalnego Południa. Spotkania odbywały się w ciepłych i przestronnych wnętrzach klubu Finka na Placu Nowym przy wysokiej jakości kawie z certyfikatem Fair Trade.

Cykl zaprojektowany był według schematu tematycznego - od globalnych trendów w konsumpcji do lokalnych rozwiązań społecznych, od konsumpcjonizmu w krajach Globalnej Północy do społeczeństwa obywatelskiego w krajach Globalnego Południa. W ten sposób w ciągu 5 dni udało nam się poruszyć wzajemnie zazębiające się tematy - konsumpcjonizmu, światowych zależnosci gospodarczych i handlu, przemysłu wydobywczego, światowego podziału produkcji i społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwijających się. Dodatkowym tematem, ktory mimowolnie przewijał się w dyskusjach były kwestie ekologii i wpływu zmian klimatycznych na kraje najbiedniejsze.

Zdjęcie: Wojciech Koźmic

Pierwszego dnia zobaczyliśmy nakręcony w 2004 roku film dokumentalny "Brand New World" traktujący o życiu we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym i - z góry skazanych na porażkę - próbach ucieczki od niego. W dyskusji uczestniczył Andrzej Wójcik, jeden z twórców filmu. Drugi dzień, poniedziałek, poświęcony był dyskusjom na temat światowego handlu i konsumenckiemu ruchowi Fair Trade. Między uczestnikami spotkania wywiązala sie żywa dyskusja na temat plusów i minusów Sprawiedliwego Handlu. Trzeciego dnia obejrzeliśmy dokument poświęcony kopalniom miedzi w Zambii dofinansowanym przez Europejski Bank Inwestycyjny. Zaproszona gościni, Katarzyna Zegadło, reprezentująca koalicję organizacji pozarządowych CEE Bankwatch opowiedziała o chybionych inwestycjach Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a dyskusje nad kwestiami zasadności pomocy rozwojowej przeciągnęły się do późnych godzin nocnych. 

Zdjęcie: Wojciech Koźmic
Czwartego dnia odbyła się projekcja dokumentu "Santa's Workshop" traktującego o warunkach pracy w fabrykach zabawek w Chinach. Po projekcji miała miejsce dyskusja z zaproszoną przedstawicielką Polskiej Zielonej Sieci, Justyną Szambelan. Przegląd filmów zakończyliśmy projekcją filmu o pozytywnym wydźwięku. Stworzony przez Fundację Ekonomiczną Polska-Afryka Wschodnia dokument opowiadał o oddolnych inicjatywach i tworzeniu się społeczeństwa obywatelskiego w slumsach Kibery. Pokazał on mieszkańców Afryki jako podmiotowych, mających aspiracje i wprowadzają cych własne idee w życie, pomimo przeciwności losu. Po filmie nastąpiła dyskusja podsumowująca moderowana przez dr Katarzynę Jasikowską z Uniwersytetu Jagiellońskiego i zamknięcie festiwalu.

Zdjęcie: Wojciech Koźmic
Liczba uczestników podczas poszczególnych dni wahała sie między 8 a 20, a w całym projekcie wzięło udział około 50 osób. Były wśród nich osoby tak różne jak studenci, pracownicy naukowi, wolontariusze organizacji pozarządowych, a nawet pracownicy klubu Finka zaciekawieni tematyką przeglądu. Nie obyło się bez problemów technicznych, a jeden z filmów trzeba było zastąpić prezentacją z powodu uszkodzenia płyty, ale dyskusje, dzięki uczestnikom, były zawsze niezmiernie ciekawe i na wysokim poziomie.


Szczególne podziękowania składam także osobom, które osobiście włączyły się w organizację: Robertowi Majtyce, Janowi Świątkowi, Justynie Szambelan i Marcinowi Kalińskiemu.

Do zobaczenia za rok!

No comments:

Post a Comment