O mnie

Pracuję jako trener specjalizując się w tematyce edukacji globalnej, zmian klimatycznych i problematyce zrównoważonego rozwoju. Pracuję głównie, choć nie tylko, z grupami młodzieżowymi metodami edukacji nieformalnej.
Prowadzę szkolenia z następującej tematyki: 
  • Zrównoważony rozwój i zmiany klimatu,
  • Globalne współzależności i edukacja rozwojowa, 
  • Międzynarodowe negocjacje klimatyczne, 
  • Odpowiedzialna konsumpcja,
  • Prowadzenie kampanii społecznych,
  • Skuteczna komunikacja i praca w grupie, 
  • Podstawy zarządzania projektami, 
  • Pozyskiwania środków finansowych na projekty pozarządowe.

Z wykształcenia jestem antropologiem kultury. Studiowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Narodowym w Singapurze. Ukończyłem Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne. Moje zainteresowania naukowe ogniskują się wokół problematyki kulturowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego (development studies), migracji międzynarodowych i obszaru Azji Południowo-Wschodniej (area studies).