O mnie

Pracuję jako trener specjalizując się w tematyce edukacji globalnej, zmian klimatycznych i problematyce zrównoważonego rozwoju. Mam za sobą 6 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla podmiotów z sektora pozarządowego, biznesu, oświaty i szkolnictwa wyższego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w Biurze Projektowym Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce, polskim biurze Fundacji im. Heinricha Boella oraz sieci organizacji pozarządowych z siedzibą w Brukseli. Jako trener współpracowałem między innymi z takimi organizacjami, jak: Komisja Europejska, Centrum Północ-Południe Rady Europy, CSR Consulting, Caritas PolskaAmnesty International, Polska Akcja Humanitarna, Polska Zielona Sieć, Forum dla Polski, Ośrodek Praw Człowieka UJ, Klub Jagielloński, Zielony Instytut, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Forum Młodych Dyplomatów, Fundacja Humanity in Action, Miesięcznik Znak


Prowadzę szkolenia z następującej tematyki: 
  • Zrównoważony rozwój i zmiany klimatu,
  • Globalne współzależności i edukacja rozwojowa, 
  • Międzynarodowe negocjacje klimatyczne, 
  • Odpowiedzialna konsumpcja,
  • Prowadzenie kampanii społecznych,
  • Pozyskiwania środków finansowych na projekty pozarządowe,
  • Wykorzystanie nowych technologii i metody aktywizujące w edukacji,
  • Kształcenie kompetencji kluczowych w oświacie,
  • Nowe narzędzia doradztwa zawodowego,
  • Zintegrowany System Kwalifikacji.
Z wykształcenia jestem antropologiem kultury. Studiowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Narodowym w Singapurze. Przez rok pracowałem jako nauczyciel akademicki na uniwersytecie Muhammadiyah w Malangu, w Indonezji. Moje zainteresowania naukowe ogniskują się wokół problematyki kulturowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego (development studies), migracji międzynarodowych i obszaru Azji Południowo-Wschodniej (area studies).