04 February 2012

Projektor - wolontariat studencki

W zeszły weekend prowadziłem szkolenie dla wolontariuszy programu "Projektor - wolontariat studencki". Projektor to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Schemat działania projektu jest prosty a jednocześnie bardzo innowacyjny. Studenci - wolontariusze tworzą swoje własne projekty edukacyjne przeznaczone dla młodzieży szkolnej a następnie jadą z warsztatami do wybranych szkół. Program zostawia duże pole do popisu dla studentów pozwalając im dowolnie kształtować własne projekty, dlatego w ramach projektora prowadzone są zajęcia różnego rodzaju - od warsztatów tanecznych przez lekcje fotografii po doświadczenia chemiczne. Następnie koordynatorzy regionalni  projektu kontaktują studentów ze szkołami. Ci wyjeżdżają do nich prowadzić swoje warsztaty, a "Projektor - wolontariat studencki" pokrywa koszty jakie ponoszą studenci (podróży, materiałów). Często też szkoły na terenach wiejskich oferują studentom prowizoryczny nocleg i wyżywienie. W ten sposób wolontariusze mogą spędzić nawet kilka tygodni letnich wakacji prowadząc zaprojektowane przez siebie warsztaty dla dzieci i młodzieży. Więcej o programie można przeczytać na stronie internetowej projektor.org.pl.


Szkolenie przeznaczone było dla wolontariuszy, którzy mieli za sobą swój pierwszy projekt, lub dopiero stawiali pierwsze kroki w programie dotyczyło podstaw skutecznej komunikacji i pracy w grupie oraz podstawowych technik zarządzania projektami. Podzielone było na dwie części. Podczas pierwszej studenci poznając rzeczywiste przykłady, odgrywając sceny i odwołując się do swoich doświadczeń uczyli się umiejętności miękkich - komunikacji, rozwiązywania konfliktów, motywowania i zarządzania grupą. W drugiej części poznali narzędzia i techniki planowania i zarządzania projektami, takie jak analiza SWOT, wykres Gantta, macierz analizy ryzyka, narzędzia internetowe i testowali je na konkretnych przypadkach. Uczestnicy mieli okazję odnieść poznane techniki i narzędzia do swojego doświadczenia i wykorzystać je przy planowaniu następnych projektów. Załączam kilka zdjęć z przebiegu szkolenia.

No comments:

Post a Comment