09 February 2011

Wiosna konferencji

Wiosna tego roku będzie obfitować w studenckie konferencje naukowe. Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowują kilka dużych konferencji z dziedziny nauk humanistycznych o bardzo interesujących tematach. Chciałbym je tutaj wymienić, gdyż są dowodem na to, że studenci potrafią realizować naprawdę dobre projekty (niestety jako humanista mogę wspomnieć tylko o konferencjach humanistycznych).

Konferencja o "pozamerytorycznych determinantach rozwoju nauk empirycznych" organizowana wspólnie przez Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ, Koło Naukowe Studentów MISH UJ oraz Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile. Konferencja odbywa się już po raz drugi. Temat ciekawy, interdyscyplinarny i bardzo ważki - bo w Polsce tak naprawdę postmodernizm nigdy nie dokonał tego, czego dokonał na Zachodzie i problematyka relatywizmu i wpływu kontekstu społecznego na naukę nie jest u nas dobrze przepracowana. Na pewno się przejdę.

Konferencja organizowana przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Ciekawy, obszerny i chwytliwy temat, na który można dyskutować bez końca - jakie relacją łączą i powinny łączyć prawo i normy kulturowe. Temat interesujący nie tylko dla prawników, ale także dla antropologów i kulturoznawców.

Organizowana w tym roku po raz pierwszy przez studentów Wydziału Polonistyki impreza ma szansę stać się niezwykle ciekawym projektem, które odbije się echem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Festiwal to nie tylko konferencja polonistyczna, ale także warsztaty dla licealistów, panele dyskusyjne, spotkania. Wydarzenie organizowane jest w rok po śmierci wybitnego polonisty, prof. Jana Błońskiego. Przypomina mi to konferencję, którą sam organizowałem będąc młodym studentem - w rocznicę śmierci Stanisława Lema zorganizowaliśmy interdyscyplinarną konferencję poświęconą jego twórczości. W czasie czterech dni konferencji odbywały się wykłady, panele dyskusyjne, spotkania ze znajomymi pisarza, projekcja filmów na podstawie jego dzieł i promocja książek. Konferencja udała się niezwykle dobrze i była długo po tym wspominana na uniwersytecie. Mam nadzieję, że Festiwal im. Jana Błońskiego będzie co najmniej tak wielkim sukcesem, jeśli nie większym.

Interdyscyplinarna konferencja poświęcona naukom kognitywnym, odbywa się w Krakowie już po raz piąty. W tym roku pod tytułem "W stronę praktyki". Będąc na drugim roku studiów zainicjowałem organizację I Krakowskiej Konferencji Kognitywistycznej. Konferencję udało się wtedy zorganizować grupie entuzjastów z Koła Naukowego Studentów MISH, którego byłem wiceprezesem. Jest mi niezmiernie miło, że co roku odbywa się kolejna edycja tej konferencji, mimo że pierwotny skład jej organizatorów zupełnie się zmienił. Że co roku znajdują się osoby, które chcą wziąć ciężar organizacji na swoje barki i że konferencja stała się projektem cyklicznym. Co więcej - wszystkie referaty są recenzowane jeszcze przed ich wygłoszeniem, a po konferencji co roku ukazuje się publikacja - Rocznik Kognitywistyczny. Przypomnę - konferencja w całości organizowana jest przez studentów.

Impreza, mimo szumnej nazwy, dopiero się rozwija. Jednak fakt, że odbywa się już po raz drugi, dobrze rokuje na przyszłość. Kongres Młodej Socjologii daje szansę na integrację środowiska najmłodszych socjologów, a dla wielu studentów socjologii UJ jest okazją do pierwszego wystąpienia.


EDIT: Konferencje niehumanistyczne polecone przez znajomych, Olę Rataj i Gabriela Fortina (dzięki):

No comments:

Post a Comment