07 December 2011

Skuteczność różnych form reklamy

W grudniu zeszłego roku w Samorządzie Studentów zorganizowaliśmy targi stypendiów zagranicznych - II Targi Mobilności Studenckiej. Targi były dużym wydarzeniem o znacznym, jak na projekt studencki, budżecie. Reklamowaliśmy je wieloma kanałami, w tym - między innymi - plakatami, reklamami w BUS TV, reklamami w prasie studenckiej, bezpośrednim mailingiem do studentów UJ.
W targach uczestniczyło ponad 1000 osób. Każdą z nich zapytaliśmy o to, skąd dowiedziała się o wydarzeniu. Dało nam to fenomenalną próbę do zbadania skuteczności różnych form reklamy. Wyciągnęliśmy z nich wnioski i kolejne targi reklamowaliśmy już tylko tymi metodami, które były najbardziej skuteczne, co pozwoliło nam zoptymalizować budżet. Dziś, na krótko przed III Targami Mobilności Studenckiej, specjalnie dla Was publikuję wyniki naszej zeszłorocznej ankiety:


Wyraźnie widać, że marketing bardzo sciśle stargetowany (zwłaszcza wysyłka maili) i polecanie nas przez znajomych dały najlepsze rezultaty. Całkiem dobry wynik miały rozwieszane na uczelni plakaty, pomimo że pojawiły się dopiero na kilka dni przed imprezą. Niską skuteczność, mimo wysokich nakładów, miała natomiast reklama w autobusach. Doświadczenie to skłoniło nas przede wszystkim do rezygnacji z najdroższych form promocji, w tym BUS TV. Za rok postaram się opublikować wyniki podobnego badania przeprowadzonego podczas tegorocznych targów i porównać je ze sobą.

2 comments:

  1. Dopytam z ciekawości: co kryje się pod słowami „uczelnia” (skoro plakat oraz strona internetowa są osobno wyszczególnione) oraz „zaproszenie”?

    Ciekawie by było przeanalizować jeszcze, jaki typ uczestników odpowiadał „znajomi”. To największa grupa i zastanawiam się, dla jakiej jej części „znajomi” odnoszą się do osób związanych z przedsięwzięciem.

    ReplyDelete
  2. Pytania były otwarte, a każdy student mógł wpisać w pole co chciał, stąd taka mnogość odpowiedzi, trzeba się liczyć też z tym, że granice między niektórymi są nieostre, w zależności od tego co student wpisał (np "internet" i "strona uj" mogą się częściowo pokrywać, podobnie "uczelnia" i "plakaty"), było też kilka niepasujących do niczego odpowiedzi, których w ogóle nie wzięliśmy pod uwagę w zestawieniu. Poza tym wielu studentów miało tę informację z kilku miejsc. Dlatego warto patrzeć na te odpowiedzi nie jako kategorie rozłączne.

    PS. Kilka osób wpisało w pole "Skąd dowiedziałeś się o targach" odpowiedź "Od Wieczorka" ;)

    ReplyDelete