12 July 2012

Szkolenie dla Fundacji Leonardo

W zeszłym miesiącu miałem okazję wziąć udział w bardzo ciekawym projekcie szkoleniowym prowadzonym w ramach programu wolontariatu pracowniczego we współpracy przez firmę Alexander Mann Solutions i Fundację Leonardo. W ramach projektu przeprowadziliśmy  w świetlicy Klubu Integracji Społecznej Fundacji Leonardo serię szkoleń z przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i udziału w procesie rekrutacji dla osób bezrobotnych.

Fundacja zajmuje się integracją osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i wykluczonych, a mieszczący się na krakowskim Podgórzu Klub Integracji Społecznej jest jej sztandarowym projektem. Osoby długotrwale bezrobone mają szansę uzyskać tam konsultacie, wziąć udział w kursach doszkalających i zajęciach komputerowych.
Jako pracownik firmy rekrutacyjnej prowadziłem dla grupy osób długotrwale pozostających poza rynkiem pracy w średnim wieku szkolenie pt. "Przygotowanie CV i dokumentów aplikacyjnych". Jako, że była to grupa diametralnie różna od tych, z którymi prowadziłem szkolenia do tej pory (osoby młode, studenci i działacze organizacji pozarządowych, pracownicy firm), było to dla mnie naprawdę nowe i pouczające doświadczenie - miałem okazję poznać perspektywę osób wykluczonych, w trudnej sytuacji na rynku pracy, a jednak bardzo zainteresowanych własnym rozwojem i chłonących wiedzę.

Uderzył mnie fakt, że studenci, pomimo ogromnych trudności z wejściem na rynek pracy, są jednak w dużo lepszej sytuacji niż wieloletnie gospodynie domowe, zwalniane nauczycielki czy kobiety w wieku przedemerytalnym.  Fundacja Leonardo wykonuje świetną pracę kierując swoje programy do tych właśnie grup - zdecydowanie polecam prowadzone przez nią projekty. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę miał okazję prowadzić szkolenia w ramach Klubu Integracji Społecznej.

No comments:

Post a Comment