24 July 2012

Szkolenie Amnesty International

W dniach 21-22 lipca w ramach projektu Amnesty International "Edukacja dla Godności" prowadziłem, wraz z Natalią Wrzesień, szkolenie pt. "Nauczanie o prawach człowieka metodą aktywnego uczestnictwa i facylitacji". Amnesty International to organizacja, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Projekt "Edukacja dla godności" jest zaś projektem edukacyjnym łączącym nauczanie o prawach człowieka z problematyką ubóstwa i globalnych zależności między społeczeństwami. Szkolenie skierowane było do nauczycieli/ek, edukatorów/ek i aktywistów/ek organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą, a naszym celem było przekazanie wiedzy i wyrobienie umiejętności prowadzenia warsztatów z młodzieżą metodami facylitacji.

Samo szkolenie przeprowadzone zostało metodami facylitacji, w której grupa sama wypracowuje wnioski i uczy się a funkcją trenera jest tylko umiejętne pokierowanie procesem grupowym, ale nie występowanie w roli autorytetu. Prowadząc poszczególne moduły warsztatowe bazowaliśmy na wiedzy i umiejętnościach uczestników i uczestniczek, starając się zachęcić ich do introspekcji i dzielenia się doświadczeniami z grupą. Musieli/ły między innymi tworzyć własne deklaracje praw człowieka, prowadzić dyskusje na temat konkretnych przypadków łamania praw, czy wreszcie zaprojektować swój własny warsztat dla młodzieży szkolnej.


Praca z nauczycielkami kilku szczebli edukacyjnych (od gimnazjum po uniwersytet pedagogiczny) była nie tylko bardzo przyjemna ale także pozwoliła mi poznać nowe perspektywy dotyczące pracy z młodzieżą. Grupa była niezwykle aktywna i zaangażowana, a uczestniczki i uczestnicy chętnie dzielili się swoją wiedzą z innymi, wnosząc tym samym sporą wartość do szkolenia. Atmosfera i praca grupy była bardzo dobra, a ja czułem że płynę z nurtem szkolenia. Również uczestniczki wniosły wiele cennych uwag i pokierowały dyskusję na tory, których bym się nie spodziewał. Ale co najważniejsze, naprawdę czułem, że wiele wypracowanych podczas warsztatów wniosków było odkrywczych dla osób uczestniczących i że u wielu z nich dokonała się spora zmiana wewnętrzna. Szkolenie dało mi sporo satysfakcji i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę miał okazję współpracować z Amnesty International.

No comments:

Post a Comment