13 August 2012

Campus Aktywności Studenckiej

W dniach 10-11 sierpnia 2012 prowadziłem szkolenia z budowania marki i networkingu oraz szkolenie z   asertywności dla grupy działaczy i liderów organizacji studenckich z całej Polski podczas Campusu Aktywności Studenckiej w Kochowie.

Organizacja Campusu pozostawiała wiele do życzenia  i nieco odstawała od tego czego oczekiwali uczestnicy - campus odbywał się na prywatnej działce nad jeziorem i  dostęp do sanitariatów był bardzo organiczony, znaczna część punktów programu nie odbyła się a inne uległy przesunięciu. Na miejsce dojechałem czwartego dnia kampusu i zastałem zwartą i zintegrowaną grupę bardzo niezadowolonych i zdemoralizowanych warunkami uczestników, którzy od 4 dni nie brali prysznica. Okazało się też, że większość pozostałych trenerów odwołała swój udział.

Wejście do grupy, która jest już ze sobą zżyta a dodatkowo w złym nastroju okazało się dosyć trudne dla mnie jako trenera, niemniej po pewnym czasie udało się przełamać opór, a duża dojrzałość i doświadczenie uczestników pozwoliły na interesujące dyskusje i wymianę doświadczeń.

Campus Aktywności Studenckiej
 
Celem szkolenia było przedstawienie uczestnikom zasad networkingu i tworzenia sieci relacji jako elementu budowania swojego rozwoju zawodowego. Szkolenie trwało 6 godzin zegarowych i obejmowało: przedstawienie idei i głównych założen networkingu, zasady budowania i podtrzymywania relacji, przykłady praktycznego zastosowania networkingu, metody skutecznej komunikacji oraz metody budowania własnego wizerunku. Szkolenie miało charakter interaktywny i nastawione było na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczestników. 


Podczas szkolenia omówiliśmy między innymi pojęcie asertywności i podstawy skutecznej komunikacji, przećwiczyliśmy techniki aktywnego słuchania, wypracowaliśmy w małych grupkach najskuteczniejsze metody networkingu i budowania własnego wizerunku. Uczestnicy mieli także okazję przećwiczyć elevator pitch i zachowanie w sytuacji networkingowej. Z pewnością nie było to dla mnie łatwe szkolenie, ale jako wyzwanie oceniam je dobrze. Ponadto pozwoliło mi poznać grupę kilkunastu naprawdę ciekawych osób, z którymi mam nadzieję utrzymać kontakt.

No comments:

Post a Comment