22 January 2011

Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego

A właśnie że nie będzie cały czas tylko o mnie! Dzisiaj będzie o konkursie na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce, zorganizowanym przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Inicjatywa to wielce chwalebna, choć wciąż jeszcze słabo rozreklamowana. Być może dlatego, że konkurs organizowany jest dopiero po raz drugi.

W zeszłym roku zobaczyłem ogłoszenie o konkursie i od razu wiedziałem, kogo należy zgłosić. Skorzystałem, z faktu, że podmiotami zgłaszającymi mogą być między innymi samorządy studenckie i zgłosiłem Errola Muzawaziego, o którym już wspominałem na blogu. Errol to niezwykle barwna i kolorowa (w pełnym tego słowa znaczeniu) postać - zdobywca rekordu Guinessa w kuriozalnej dziedzinie "najdłuższy wykład świata", założyciel i prezes Afrykańskiego Koła Naukowego UJ, organizator ekspedycji, która przejechała całą Afrykę i wielu innych niezwykle barwnych projektów. W zeszłorocznym konkursie Errol nie wygrał, otrzymał jednak wyróżnienie i nagrodę specjalną, Uniwersytet Jagielloński był zatem reprezentowany na podium.

W tym roku zdecydowałem się zgłosić Irine Shiukashvili, członka mojej komisji. Irine jest osobą niezwykle pracowitą, a przy tym ciepłą i życzliwą. Studiuje dwa kierunki, jest przewodniczącą Komisji Zagranicznej Wydziału Prawa i Administracji, członkiem organizacji kresowiaków i studentów polinijnych, aktywnie współpracuje z kołami naukowymi i innymi organizacjami studenckimi przy różnych projektach i udziela bezpłatnych porad prawnym cudzoziemcom w ramach wolontariatu w uniwersyteckiej poradni prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także pomysłodawcą i redaktorem naczelnym Informatora dla Studentów Zagranicznych UJ. Zawsze świetnie mi się z nią współpracowało. Jestem przekonany, że Irine zasługuje, jeśli nie na nagrodę główną, to przynajmniej na wyróżnienie. W ostatniej chwili udało mi się wysłać zgłoszenie, teraz pozostaje czekać na wynik trzymając kciuki.

No comments:

Post a Comment