25 November 2012

Negocjacje klimatyczne w Doha


Przez najbliższe dwa tygodnie (od 26 listopada do 8 grudnia) w Doha, w Katarze, będą odbywały się międzynarodowe negocjacje klimatyczne w ramach Ramowej Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu (UNFCCC). UNFCCC to podpisana w 1992 r. konwencja, w ramach której negocjowane są międzynarodowe limity emisji CO2, które mają powstrzymać postępowanie globalnego ocieplenia. Poza limitami w ramach UNFCCC ustala się także kwestie handlu emisjami czy pomocy finansowej dla krajów najbardziej dotkniętych zmianami klimatu. Dzieje się to przez podpisywanie przez kraje protokołów, w tym słynnego protokołu z Kioto, który zobowiązywał kraje rozwinięte, które go podpisały do redukcji do 2012 roku swoich emisji o określoną ilość procent w stosunku do 1990 roku.
 
Co roku w innym państwie na świecie odbywają się spotkania sygnatariuszy konwencji, tzw. COP (Conference of Parties). W tym roku gospodarzem jest Katar. Polska już teraz zgłosiła swoją kandydaturę na gospodarza przyszłorocznej konferencji, decyzja zostanie podjęta do końca tygodnia. Ponieważ protoków z Kyoto wygasa w 2012, konieczne będzie osiągnięcie porozumienia co do nowych, bardziej ambitnych celów w okresie 2012-2020.
 
Otrzymałem stypendium międzynarodowej koalicji Global Campaign for Climate Action (GCCA) i będę uczestniczył w tegorocznej konferencji sygnatariuszy UNFCCC jako obserwator społeczny. Moim celem jest śledzenie poczynań polskiej delegacji podczas negocjacji. Jako korespondent polskich organizacji pozarządowych postaram się relacjonować postępy w negocjacjach i przybliżyć zawiły proces ONZtowskich uzgodnień klimatycznych szerszej publiczności na blogu projektu Adopt a Negotiator, który serdecznie wszystkim polecam. 


No comments:

Post a Comment